Delta picks for Easter Sunday, April 24

Delta picks for Easter Sunday, April 24

Don Stevens (Delta track announcer)
Winners: 17-50 (.340)
Best Bets: 2-5 (.400)
Longshots: 1-5 (.200)
Top 3 picks in the $: .446
Total winning $/Avg $ per winner: $91.40, $5.37

Morning Line (track odds)
Winners: 18-50 (.360)
Best Bets: 7-20 (.350)
Longshots: 0-0 (.000)
Top 3 picks in the $: .476

Chad Cooper (Sports Editor)
Winners: 16-50 (.320)
Best Bets: 3-5 (.600)
Longshots: 1-5 (.200)
Top 3 picks in the $: .479)
Total winning $/Avg $ per winner: $95.40, $5.96

Jackpot (Delta handicapper Steve Nick)
Winners: 13-50 (.260)
Best Bets: 1-5 (.200)
Longshots: 2-5 (.400)
Top 3 picks in the $: .436
Total winning $/Avg $ per winner: $77.20, $5.93

Easter Sunday, April 23
Race 1
Coop: 4-5-7-1
Don: 4-5-8-1
ML: 4-5-8-7 (4-best bet)
Jackpot: 5-4-1-3

Race 2
Coop: 3-2-4-6
Don: 2-3-4-6
ML: 3-7-6-2 (3-best bet)
Jackpot: 3-4-7-6

Race 3
Coop: 10-1-5-8 (1-$$$)
Don: 10-8-5-9
ML: 10-8-5-6
Jackpot: 10-1-7-8

Race 4
Coop: 6-5-9-2
Don: 6-1-4-8
ML: 6-9-5-4
Jackpot: 5-6-9-4 (5-best bet)

Race 5
Coop: 5-1-3-10
Don: 5-10-3-8
ML: 5-1-2-3
Jackpot: 5-9-3-1

Race 6
Coop: 1-8-6-4 (1-best bet)
Don: 1-8-4-7 (1-best bet)
ML: 1-5-2-6 (1-best bet)
Jackpot:  1-5-2-4

Race 7
Coop: 3-8-9-5
Don: 8-9-5-1
ML: 3-8-9-5
Jackpot: 3-8-5-2

Race 8
Coop: 3-8-9-1
Don: 8-1-9-7
ML: 8-9-10-3
Jackpot: 9-8-10-3

Race 9
Coop: 7-6-2-5
Don: 6-8-10-2 (8-$$$)
ML: 2-7-4-6
Jackpot: 8-7-2-5 (8-$$$)

Race 10
Coop: 1-4-3-9
Don: 4-3-1-9
ML: 4-1-3-9 (4-best bet)
Jackpot:  1-3-7-8

shadow