Delta picks for Thursday, Feb. 16

Delta picks for Thursday, Feb. 16

 

 

 

 

 

 

Chad Cooper (Sports Editor)
Winners: 211-705, .299
Best Bets: 37-75, .493
Longshots: 29-61, .475
Top 3 picks in the $: .520

Don Stevens (Track Announcer)
Winners: 207-705, .293
Best Bets: 32-71, .450
Longshots: 44-84, .523
Top 3 picks in the $: .521

Morning Line (track odds)
Winners: 203-705, .287
Best Bets: 97-242, .400
Longshots: 7-13, .538
Top 3 picks in the $: .513

Jackpot (Delta handicapper Steve Nick)
Winners: 159-705 .225
Best Bets: 21-68, .308
Longshots: 18-51, .352
Top 3 picks in the $: .478

Thursday, Feb. 16
Race 1
Coop: 6-4-5-7
Don: 4-6-5-8
ML: 6-4-3-5
Jackpot: 5-6-4-3 (5-$$$)

Race 2
Coop: 9-7-4-10 (9-best bet)
Don: 9-7-4-1
ML: 9-4-7-10
Jackpot: 9-4-10-7

Race 3
Coop: 10-4-2-8
Don: 10-4-2-7
ML: 10-4-9-2 (10-best bet)
Jackpot: 10-4-2-7

Race 4
Coop: 3-7-5-6
Don: 3-7-4-2
ML: 7-3-4-1 (7-best bet)
Jackpot: 7-1-3-4

Race 5
Coop: 5-1-7-8
Don: 7-5-8-1
ML: 7-5-1-8 (7-best best)
Jackpot: 5-7-1-4

Race 6
Coop: 9-5-3-7 (5-$$$)
Don: 9-6-3-4 (6-$$$)
ML: 9-7-3-4 (9-best bet)
Jackpot: 9-5-7-1 (9-best bet)

Race 7
Coop: 3-6-4-10
Don: 3-8-6-2
ML: 3-4-6-1
Jackpot: 3-6-10-4

Race 8
Coop: 7-4-2-6
Don: 7-4-5-6 (7-best bet)
ML: 7-4-8-6 (7-best bet)
Jackpot: 4-8-7-2

Race 9
Coop: 6-4-1-3
Don: 6-4-1-3
ML: 6-1-4-3 (6-best bet)
Jackpot: 1-6-4-7

Race 10
Coop: 4-3-1-2
Don: 3-7-10-2
ML: 3-7-4-5
Jackpot: 4-3-7-2

 

shadow