Delta picks for Thursday, Jan. 12

Delta picks for Thursday, Jan. 12

 

 

 

 

 

 

Chad Cooper (Sports Editor)
Winners: 150-510, .294
Best Bets: 28-53, .528
Longshots: 26-47, .553
Top 3 picks in the $: .513

Don Stevens (Track Announcer)
Winners: 145-510, .284
Best Bets: 24-52, .461
Longshots: 36-64, .562
Top 3 picks in the $: .519

Morning Line (track odds)
Winners: 142-510, .278
Best Bets: 69-174, .396
Longshots: 7-13, .538
Top 3 picks in the $: .497

Jackpot (Delta handicapper Steve Nick)
Winners: 120-510, .235
Best Bets: 18-48, .375
Longshots: 15-38, .473
Top 3 picks in the $: .473

Thursday, Jan. 12
Race 1
Coop: 6-1-4-10 (1-$$$)
Don: 6-5-3-4
ML: 4-6-10-5
Jackpot: 6-4-5-7

Race 2
Coop: 5-9-7-4
Don: 5-9-7-6
ML: 5-7-9-6
Jackpot: 6-10-5-7

Race 3
Coop: 5-2-3-9
Don: 5-3-2-8
ML: 3-2-5-7
Jackpot: 5-2-3-9

Race 4
Coop: 2-9-5-7
Don: 2-5-9-8
ML: 5-2-9-7
Jackpot: 2-9-5-7

Race 5
Coop: 6-7-4-1
Don: 6-5-4-7
ML: 6-4-7-1
Jackpot: 4-5-10-8

Race 6
Coop: 2-4-5-8
Don: 2-4-5-6
ML: 9-2-5-4
Jackpot: 4-5-9-2

Race 7
Coop: 9-5-8-6 (9-best bet)
Don: 9-6-2-8 (6-$$$)
ML: 9-5-8-2 (9-best bet)
Jackpot: 5-9-8-6

Race 8
Coop: 6-1-4-5
Don: 6-1-5-4 (6-best bet)
ML: 4-6-3-1
Jackpot: 1-7-5-6

Race 9
Coop: 7-4-5-3
Don: 7-4-3-1
ML: 5-7-3-4
Jackpot: 4-5-7-8

Race 10
Coop: 7-5-6-10 (7-best bet)
Don: 7-6-10-5
ML: 7-8-5-3 (7-best bet)
Jackpot: 7-8-5-9 (7-best bet)

shadow