Delta picks for Thursday, June 21

Delta picks for Thursday, June 21

 

 

 

 

 

 

Chad Cooper (Sports editor)
Winners: 83-311, .266
Best Bets: 10-34, .294
Longshots: 18-27, .667
Top 3 picks in the $: .541

Don Stevens (Delta track announcer)
Winners: 82-311, .263
Best Bets: 9-31, .290
Longshots: 11-31, .354
Top 3 picks in the $: .514

Morning Line Odds
Winners: 77-311, .247
Best Bets: 33-109, .302
Longshots: 6-17, .352
Top 3 picks in the $: .508

Jackpot (Delta handicapper Steve Nick)
Winners: 62-311, .199
Best Bets: 10-31 .322
Longshots: 3-7, .428
Top 3 picks in the $: .464

Thursday, June 21
Race 1
Coop: 10-9-4-1
Don: 10-9-4-3
ML: 9-10-8-1
Jackpot: 10-6-9-5

Race 2
Coop: 4-6-2-1
Don: 6-2-4-7
ML: 4-6-2-7 (4-best bet, 7-$$$)
Jackpot: 6-4-2-1
Race 3
Coop: 9-8-4-2
Don: 8-9-4-2 (8-$$$)
ML: 9-4-6-2
Jackpot: 2-9-4-10

Race 4
Coop: 1-4-6-5 (1-best bet)
Don: 1-6-5-4
ML: 1-5-4-6 (1-best bet)
Jackpot: 1-4-6-5
Race 5
Coop: 7-2-4-9 (2-$$$)
Don: 7-9-8-4
ML: 7-8-9-4
Jackpot: 9-7-4-8

Race 6
Coop: 1-4-5-3
Don: 1-5-7-4 (1-best bet)
ML: 1-4-3-6 (1-best bet)
Jackpot: 1-4-3-2 (1-best bet)
Race 7
Coop: 1-9-8-5
Don: 1-3-6-9
ML: 1-8-9-3
Jackpot: 5-1-9-7

Race 8
Coop: 8-7-2-3
Don: 7-8-2-5
ML: 8-7-3-2
Jackpot: 2-7-8-3

Race 9
Coop: 9-3-5-2
Don: 3-9-4-5
ML: 9-5-3-2 (9-best bet)
Jackpot: 6-9-3-1

Race 10
Coop: 7-5-10-8 (7-best bet)
Don: 5-7-8-9
ML: 7-5-3-9 (7-best bet)
Jackpot: 9-7-8-3

Race 11
Coop:
Don:
ML:
Jackpot:

shadow