Delta picks for Thursday, June 7

Delta picks for Thursday, June 7

 

 

 

 

 

 

Chad Cooper (Sports Editor)
Winners: 56-231, .242
Best Bets: 8-25, .320
Longshots: 15-19, .789
Top 3 picks in the $: .531

Don Stevens (track announcer)
Winners: 54-231, .231
Best Bets: 7-23, .304
Longshots: 10-24, .416
Top 3 picks in the $: .506

Morning Line Odds
Winners: 53-231, .229
Best Bets: 24-77, .311
Longshots: 4-11, .363
Top 3 picks in the $: .509

Jackpot (Delta handicapper Steve Nick)
Winners: 40-231, .173
Best Bets: 7-23 .304
Longshots: 2-5, .400
Top 3 picks in the $: .451

Thursday, June 7
Race 1
Coop: 9-8-2-10
Don: 9-8-3-5
ML: 8-9-2-6
Jackpot: 6-1-8-9

Race 2
Coop: 7-3-8-1 (7-best bet)
Don: 7-1-3-8
ML: 7-3-1-6
Jackpot: 3-7-1
Race 3
Coop: 3-6-9-5
Don: 3-6-9-5
ML: 6-3-9-5
Jackpot: 3-6-9-7

Race 4
Coop: 7-8-10-5
Don: 8-7-5-1
ML: 8-7-10-1
Jackpot: 10-1-8-6 (10-best bet)
Race 5
Coop: 6-1-9-5
Don: 6-1-9-5
ML: 1-6-9-5
Jackpot: 6-5-1-9

Race 6
Coop: 4-7-1-8
Don: 4-6-7-1 (6-$$$)
ML: 4-7-1-2
Jackpot: 7-8-4-1
Race 7
Coop: 5-9-7-10
Don: 7-9-5-10
ML: 5-7-9-3
Jackpot: 9-5-7-2

Race 8
Coop: 7-5-8-6
Don: 8-7-5-1 (8-best bet)
ML: 7-8-4-5
Jackpot: 8-7-6-5

Race 9
Coop: 8-7-1-6
Don: 1-7-8-5
ML: 8-5-6-3
Jackpot: 2-8-6-1

Race 10
Coop: 9-4-3-8 (9-$$$)
Don: 9-4-3-7
ML: 3-8-6-7
Jackpot: 2-8-3-6

Race 11
Coop:
Don:
ML:
Jackpot:

shadow