Delta picks for Thursday, Nov. 15

Delta picks for Thursday, Nov. 15

 

 

 

 

 

Chad Cooper (Sports Editor)
Winners: 43-165, .260
Best Bets: 5-15, .333
Longshots: 5-14, .357
Top 3 picks in the $: .516

Don Stevens (Delta track announcer)
Winners: 40-165, .242
Best Bets: 4-15, .266
Longshots: 1-13, .076
Top 3 picks in the $: .506

Morning Line Odds
Winners: 37-165, .224
Best Bets: 19-60, .316
Longshots: 1-2, .500
Top 3 picks in the $: .504

Jackpot (Delta handicapper Steve Nick)
Winners: 30-165, .181
Best Bets: 1-14 .071
Longshots: 3-7, .428
Top 3 picks in the $: .468

Thursday, Nov. 15
Race 1
Coop: 5-9-1-6
Don: 5-9-6-1
ML: 6-9-1-5
Jackpot: 6-1-3-9

Race 2
Coop: 9-8-4-5
Don: 9-5-4-1
ML: 4-9-8-3 (4-best bet)
Jackpot: 9-4-7-6
Race 3
Coop: 3-7-1-2
Don: 7-3-1-6
ML: 3-7-6-1
Jackpot: 7-1-6-9

Race 4
Coop: 2-8-6-5
Don: 2-6-8-7
ML: 2-8-6-10
Jackpot: 2-6-8-10
Race 5
Coop: 10-2-8-1
Don: 2-10-1-3
ML: 2-10-9-8
Jackpot: 10-9-2-8

Race 6
Coop: 7-8-3-9 (7-$$$)
Don: 7-8-9-3 (7-$$$)
ML: 9-2-8-10
Jackpot: 7-9-3-5 (7-$$$)
Race 7
Coop: 1-5-6-4
Don: 1-6-5-7
ML: 1-7-6-4 (1-best bet)
Jackpot: 1-6-7-10

Race 8
Coop: 5-6-9-1
Don: 5-6-8-9
ML: 6-7-5-1 (6-best bet)
Jackpot: 6-1-5-8 (6-best bet)

Race 9
Coop: 6-7-3-9
Don: 6-3-7-9
ML: 7-6-9-4 (7-best bet)
Jackpot: 7-3-9-6

Race 10
Coop: 5-2-7-6 (5-best bet)
Don: 2-5-10-4
ML: 5-2-3-4
Jackpot: 5-2-7-3

Race 11
Coop: 1-9-11-8
Don: 1-8-9-5 (1-best bet)
ML: 1-9-6-11
Jackpot: 9-1-8-6

shadow