Delta picks for Thursday, Nov. 3

Delta picks for Thursday, Nov. 3

 

 

 

 

 

Don Stevens (Delta track announcer)
Winners: 25-99, .252
Best Bets: 5-9, .555
Longshots: 4-10, .400
Top 3 picks in the $: .514

Morning Line (track odds)
Winners: 27-99, .272
Best Bets: 13-25, .520
Longshots: 1-3, .333
Top 3 picks in the $: .481

Chad Cooper (Sports Editor)
Winners: 24-99, .242
Best Bets: 4-8, .500
Longshots: 5-12, .416
Top 3 picks in the $: .484

Jackpot (Delta handicapper Steve Nick)
Winners: 20-99, .202
Best Bets: 4-9, .444
Longshots: 3-8, .375
Top 3 picks in the $: .467

Thursday, Nov. 3
Race 1
Coop: 9-6-1-4
Don: 4-6-9-1 (4-$$$)
ML: 9-6-1-4 (9-best bet)
Jackpot: 6-9-7

Race 2
Coop: 8-4-9-10 (8-$$$)
Don: 10-4-9-8
ML: 4-9-2-7
Jackpot: 1-8-4

Race 3
Coop: 2-7-3-1
Don: 2-3-7-5
ML: 2-6-3-7 (2-best bet)
Jackpot: 2-3-5

Race 4
Coop: 8-9-4-5 (8-best bet)
Don: 8-9-4-3
ML: 8-9-1
Jackpot: 8-9-1

Race 5
Coop: 6-4-5-9
Don: 6-4-9-5 (6-$$$)
ML: 5-3-2-4 (5-best bet)
Jackpot: 6-4-5

Race 6
Coop: 7-2-4-1 (2-$$$)
Don: 7-9-3-4
ML: 7-3-9-6
Jackpot: 10-9-7 (10-$$$)

Race 7
Coop: 7-9-3-10
Don: 7-9-3-4
ML: 7-3-9-6
Jackpot: 10-9-7 (10-$$$)

Race 8
Coop: 6-5-4-2
Don: 6-2-4-8 (6-best bet)
ML: 2-6-8-4
Jackpot: 6-5-2

Race 9
Coop: 8-2-7-3
Don: 8-7-3-2
ML: 8-6-7-5 (8-best bet)
Jackpot: 8-7-6 (8-best bet)

Race 10
Coop: 9-6-4-5
Don: 9-6-3-2
ML: 9-5-6-4
Jackpot: 6-9-3

Race 11
Coop: 10-1-5-7
Don: 10-7-5-6
ML: 1-10-5-6
Jackpot: 1-10-3

shadow