Delta picks for Wednesday, Feb. 23

Delta picks for Wednesday, Feb. 23


 

 

 

Don Stevens (Delta track announcer)
Winners: 166-527 (.314)
Best Bets: 21-51 (.411)
Longshots: 28-78 (.358)
Top 3 picks in the $: .521

Morning Line (track odds)
Winners: 155-527 (.294)
Best Bets: 58-130 (.446)
Longshots: 19-67 (.283)
Top 3 picks in the $: .501

Chad Cooper (Sports Editor)
Winners: 150-527 (.284)
Best Bets: 5-23 (.217)
Longshots: 11-37 (.297)
Top 3 picks in the $: .511

Jackpot (Delta handicapper Steve Nick)
Winners: 125-527 (.237)
Best Bets: 13-51 (.254)
Longshots: 16-51 (.313)
Top 3 picks in the $: .482

Wednesday, Feb. 23

Race 1
Coop: 8-5-4-2 (8-best bet)
Don: 8-5-4-2
ML: 8-4-3-5 (8-best bet)
Jackpot: 8-4-2-9

Race 2
Coop: 4-2-1-5
Don: 2-4-6-5
ML: 2-4-1-3 (2-best bet)
Jackpot: 4-2-1-5

Race 3
Coop: 4-7-5-2
Don: 4-10-5-8 (10-$$$)
ML: 4-5-8-7 (4-best bet)
Jackpot: 4-7-5-9

Race 4
Coop: 7-3-2-1
Don: 3-7-1-4
ML: 7-3-2-4 (7-best bet)
Jackpot: 3-7-1-2

Race 5
Coop: 3-2-7-1
Don: 1-3-5-10
ML: 1-3-2-4
Jackpot: 3-2-6-1

Race 6
Coop: 2-3-7-5
Don: 2-3-7-10
ML: 3-10-2-7 (3-best bet)
Jackpot: 7-3-2-10 (7-$$$)

Race 7
Coop: 6-5-11-2
Don: 11-5-6-8
ML: 5-6-8-4
Jackpot: 6-5-3-2

Race 8
Coop: 2-5-6-8 (2-best bet)
Don: 2-8-6-5 (2-best bet)
ML: 2-6-5-1 (2-best bet)
Jackpot: 6-2-5-8

Race 9
Coop: 4-7-5-3
Don: 4-7-3-5
ML: 4-5-3-7 (4-best bet)
Jackpot: 4-3-1-5

Race 10
Coop: 1-5-8-10
Don: 1-8-5-7
ML: 10-1-8-5
Jackpot: 10-3-1-8 (10-best bet)

shadow